برادرم قدری آهسته برو از برم
توسط : covert
     برادرم قدری آهسته برو از برم 

                                   همسفرم ، تو مکن خاک عزا بر سرم 

   گفته مادر ، دم آخر بوسه گیرم ز گلویت 

                                  گفته مادر ، دم آخر بوسه گیرم ز گلویت

   برادرم قدری آهسته برو از برم

                                  همسفرم ، تو مکن خاک عزا بر سرم

   ای حسینم ، نور عینم ، من فدای گل رویت

                                ای حسینم ، نور عینم ، من فدای گل رویت

شنبه 29/10/1386 - 7:3
پسندیدم 0
UserName