«السّلامعلیکیااباعبداللّهالحسین(ع)»
توسط : گل شب بو
 

«السّلامعلیکیااباعبداللّهالحسین(ع)»


**
ای نورچشم زهراء(س)،قربان خلق وخویت **
                                     ** بـنـمـا اجـازه تـا مـن، بــوسـم اخـا گـلـویـت **

** خواهـر خـون جـگـر و خستـه دل زار توام **
                                     ** حــافــظ ســنـگــر خــونــیـن تـو و یـار توام **

** آهـسـتـه رو به مـیـدان، ای مهـربان برادر **
                                     ** ای تـشـنه لب حسینم، بنگر به حال خواهر **

** از پـی ات، نـالـه طــفــلان حــرم را بـشـنـو **
                                     ** سوی گرگان بلا، یوسف زهـراء(ع) تو مرو **

** بر تن کفن نمودی، این کـهـنـه پـیـراهن را **
                                     ** کی در امان ز دشـمن، ماند تو را کـفـن را **

** مـی دوم از پـی ات ای مـاه سـپـهـر دل من **
                                     ** ترسم از بعـد تو تـاریـک شـود مـحـفـل من **

** شد تیـره روز روشن، در دیدگان زیـنـب(س) **
                                     ** بـا رفـتـنـت بــرادر، جـانـم رسـیـده بـر لــب **

** بی تو از کــربــبــلاء، گو به کـجـا رو ببرم **
                                     ** دیدی ای کشـته ز قـتـل تو چه آمـد به سرم **

** یا حسیـن(ع) یاحسیـن(ع)، عاشـق رویت منم **
                                     ** یا حسیـن(ع) یاحسیـن(ع)، دیده به سویت منم **

 

 

منبع شعر: کتاب زمزمه های حاج احمد دلجو، ص72.

 

شنبه 29/10/1386 - 5:48
پسندیدم 0
UserName