عاشورا، عاشورا، عاشورا
 عاشورا، عاشورا، عاشورا
 
 در کتاب «نجم الثاقب» از امام زمان(عج) نقل شده است که به سید احمد رشتی فرمود:
                               
« شما چرا عاشورا نمی خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا »
 
و شیخ عباس قمی در مفاتیح الجنان ذکر فرموده اند:
زیارت عاشورا از زیارتهای مورد توجه حضرت ولی عصر(عج) است و شایسته است خواندن آن ترک نشود.
 
 
 
شنبه 29/10/1386 - 1:57
پسندیدم 0
UserName