تمام عمر من...
توسط : mandegary

جز نفسی كه در غمت سینه پرآه میكنم

هر نفسی كه می كشم عمر تباه می كنم

شنبه 29/10/1386 - 0:57
پسندیدم 0
UserName