حسین معرفت نهفته
توسط : mandegary

قال رسول الله ( ص ) :

ان الحسین فی بواطن المؤمنین معرفة مكتومة

"حسین ( ع ) را در سینه های مؤمنان معرفتی نهفته باشد."

شنبه 29/10/1386 - 0:54
پسندیدم 0
UserName