مهدی جان تسلیت...
توسط : mandegary

سلام من به محرم به غصه و غم مهدی

به چشم كاسه ی خون و به شال ماتم مهدی

شنبه 29/10/1386 - 0:49
پسندیدم 0
UserName