سوگوارى عمومى
توسط : fgf

فقیه ابن مغازلى (واسطى) در كتاب المناقب روایت مى كند :
در اطراف قبر حسین علیه السلام چهل هزار فرشته پریشان مو و غبار آلود تا قیامت بر او مى گریند و در نقل ابوبكر زاغونى هفتاد هزار فرشته آمده است از اینها ثابت مى شود كه اندوه و زارى بر سبط پیامبر صلى الله علیه و آله دامنه اش تا قیامت كشیده خواهد شد تا هنگامى كه عزاى عمومى حسین در روز رستاخیز برگزار شود بارش اشك ها ادامه دارد، عزایى كه با شركت تمام مخلوقات در صحنه محشر به پا مى گردد.

جمعه 28/10/1386 - 23:31
پسندیدم 0
UserName