ثواب سوگوارى سید الشهداء علیه السلام
توسط : fgf

عده زیادى از صحابه از معاذ بن جبل روایت كرده اند كه رسول خدا (ص) با رنگى پریده بر ما وارد شد و فرمود:
من محمدم ، اولین و آخرین را به من داده اند مادام كه در میان شما هستم اطاعتم كنید و هنگامى كه از این دنیا رفتم به كتاب خدا تمسك جویید، حلالش را حلال و حرامش ‍را حرام بدانید تا در نتیجه مرگ با راحتى و مسرت شما را دریابد،قضاى الهى گرفته و مشتمل گشته كه بعد از من فتنه هایى چون پاره هاى شب دیجور به شما رو مى آورد هر گاه رسولانى مى رفتند ، رسولان دیگر جایگزین مى شدند تا آن جا كه چهره واقعى نبوت دگرگون شد و به صورت سلطنت در آمد خداوند رحمت كند كسى كه نبوت را به درستى دریافت كند و به صدق و سلامت از عهده آن بر آید اى معاذ ! نگهدار و بشمار.
معاذ مى گوید: آن حضرت هنگامى كه در شمردن به پنجمى رسید فرمود :
یزید، خداوند در یزید بركت قرار ندهد آنگاه چشمانش پر از اشك شد و فرمود :
خبر شهادت امام حسین علیه السلام را به من دادند و تربت قلتگاه او را برایم آورده و به من خبر دادند كه قاتلش كیست سوگند به خدایى كه جانم به دست اوست ؛ مردمى كه حسین در بین آنها كشته مى شود و آنها از كشته شدنش جلوگرى نكنند خداوند بین سینه ها و قلوبشان اختلاف مى افكند اشرارشان را بر آنها مسلط مى گرداند و آنان را درچار تفرق مى سازد آنگاه فرمود:
آه و افسوس بر آل محمد چه مصیبتى كه از جانب خلیفه انتصابى عیاش ‍ شهوت پرست به دردانه هاى آل محمد علیهم السلام رو مى آورد، فرزند من و فرزندانش را مى كشد

راه و روش ، ص 174.

جمعه 28/10/1386 - 23:28
پسندیدم 0
UserName