نام حسین (ع)
توسط : fgf

ابن قولویه به اسنادش از ابى عماره منشد نقل مى كند كه گفت : در هیچ روزى به نام حسین بن على نزد امام صادق علیه السلام برده شد كه آن روز آن حضرت خندان دیده شود تا شب و آن حضرت مى گفت :
الحسین عبرة كل مومن .
حسین علیه السلام سبب ریزش اشك هر مومنى است

نفس المهموم ، ص 17، جلاء الیعون ،ص 306.

جمعه 28/10/1386 - 23:27
پسندیدم 0
UserName