تربت امام حسین داروى بزرگ است
توسط : m273gradc

امام صادق علیه السلام فرمود: خاك قبر حسین علیه السلام از هر بیمارى شفا است !
مؤ لف گوید: احادیث در این موضوع بسیار زیاد و فراوان است ، امام صادق علیه السلام خود نیز براى محمد ابن مسلم كه به شدت مریض شده بود، شربتى كه تربت امام حسین در آن بود، فرستاد و او را شفا بخشید و فرمود: بخداوند یكتا سوگند كه چنین نیست ، هیچكس از آن در حالى كه معتقد باشد خدا به او نفع مى دهد بر نمى دارد، مگر اینكه خداوند به او سود مى رساند.
 از اباالحسن علیه السلام راجع به خوردن خاك سؤ ال شد، حضرت فرمود: خوردن خاك حرام است ، مثل مردار و خون و گوشت خوك ، مگر خاك قبر حسین كه در آن شفاى هر دردى و امنیت از هر ترسى است .
مؤ لف گوید: شفابخش بودن تربت مطهر امام حسین علیه السلام ، امرى است بسیار مجرب ، ولى افسوس كه دست ما از این تربت كوتاه است ، تربت امام حسین ، بسیار محترم و گرامى است ، اهانت نمودن و نجس نمودن خطائى بزرگ است ، در برخى داستانها آمده است كه تربت امام حسین علیه السلام در ایام عاشورا تبدیل به خون شده است ، بطورى كه براى مردم محسوس بوده است .
یكى از خواص تربت سیدالشهداء این است كه اگر در نماز بعنوان مهر برداشته شود، موجب قبولى نماز مى گردد، و به تعبیر روایت حجابها را پاره مى كند.

منبع: كامل الزیارات

جمعه 28/10/1386 - 21:12
پسندیدم 0
UserName