یاد امام وشهدا مارو می بره کرببلا...
توسط : بر ز خ

سلام

عزادارى در مجالس حسینى و یادآورى پیام عاشورا، مى تواند بارزترین تجسم عینى تولى و تبرى باشد كه پیوند امت و امام با تحقق این اصل صورت مى گیرد.
رهبر فقید انقلاب اسلامى، امام خمینى (ره) نیز مجذوب عشق امام حسین(ع) بود، از یادها نمى رود كه ایشان به هنگام محرم، به احترام سید الشهدا (ع) بر صندلى نمى نشست، اشكش جارى و شانه هایش متلاطم بود و سینه زنان، نوحه خوان حسینیه جماران را همراهى مى كرد. او نیز همچون امام حسین (ع) قبل از هر چیز مبارزه با اسلام غیر اصیل و منحرف را نشانه گرفته بود. امام (ره) مى دید كه یك بار دیگر تعریف ها دگرگون و مفاهیم مسخ شده اند و مى دانست كه سكوت رسم امانتدارى نیست، او از عاشورا آموخته بود كه گاه تكلیف در فریاد برآوردن است.
از شاهكارهاى حضرت امام (ره) كه آن نیز به مدد عاشورا صورت گرفته است، زنده كردن روحیه شهادت طلبى میان مردم بود، امام (ره) به مردم آموخت كه حفظ عزت و شرف و آیین و وطن خود را با شهادت تضمین كنند، با یادآورى عاشورا شهادت، افتخار شد و در این میان امام سهمى عظیم داشت.امام خمینى (ره) بر زنده نگهداشتن محرم سفارش مى كرد و این به خاطر درس هایى بود كه از محرم آموخته بود، او مردم را آگاه نمود كه عاشورا زمانى فراتر از زمان ها است و هر جا كه غوغاى ظلم و فریاد مظلومى برپا است همان جا كربلا است.
«سید الشهدا همه جا هست، كل ارض كربلا، همه جا محضر سید الشهدا است همه منبرها محضر سید الشهدا است، همه محراب ها از سید الشهدا است»

جمعه 28/10/1386 - 21:2
پسندیدم 0
UserName