آیا میدانستید ... (سری دوم)
توسط : m273gradc
1) فقط یک نفر از یک میلیارد نفر بیش از 116 سال عمر می‌کند.
2) قلب انسان می‌تواند خون را 10 متر به بیرون پرتاب کند.
3) متداولترین نام در دنیا محمد است.
4)‌ روز تولد شما حداقل با 9 میلیون نفر دیگر یکی است.
5) ستاره دریایی مغز ندارد.
6)‌ شما نمیتوانید با حبس کردن نفستان خودکشی کنید.
7) انسان‌های راست دست به طور میانگین 9 سال بیش از چپ دست‌ها عمر می‌کنند.
8) لئوناردوداوینچی قیچی را اختراع کرد.
9) هیچ کلمه ای در زبان انگلیسی با کلمه month هم قافیه نمی‌شود.
10) مورچه ها بعد از مرگ در اثر سم پاشی به پهلوی راست می‌افتند.
11) هر انسانی در طول زندگی‌اش به طور میانگین 8 عنکبوت را در حال خواب می‌خورد.
12) گربه ماهی بیش از 27000 عضو چشایی دارد.
13) کشتی ملکه الیزابت دوم بابت هر گالون سوختی که می‌سوزاند فقط 1.5 متر حرکت می‌کند.
14) صندلی الکتریکی را یک دندانپزشک اختراع کرد.
15)فاصله بین مچ دست تا آرنج برابر با طول کف پا است.
جمعه 28/10/1386 - 20:42
پسندیدم 0
UserName