دو رزمنده غفارى
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

دو رزمنده غفارى  
عبدالله و عبدالرحمان ، فرزندان عزره غفارى ، به خدمت امام آمدند و گفتند: درود بر تو اى ابا عبدالله ! دشمن سخت به ما و تو نزدیك شده و ما مى خواهیم در حالى كه حملات دشمن را از تو دور مى سازیم ، در پیش ‍ رویت كشته شویم . امام فرمود: آفرین بر شما، اینك به من نزدیك شوید. آن دو مرد جوان رزمنده به امام نزدیك شده و در كنار آن حضرت با دشمنان به جنگ پرداختند.

جمعه 28/10/1386 - 19:43
پسندیدم 0
UserName