عمرو بن قرظه انصارى
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

عمرو بن قرظه انصارى 

پس عمرو بن قرظة انصارى از سپاه امام براى جنگ با كوفیان و جانبازى در راه امام بیرون شد و مى گفت :

سپاه انصار مى داند كه من از حریم پیغمبر دفاع مى كنم و با سربلندى و افتخار در راه حسین ، كه دل و جانم فداى او باد، ضربت مى زنم .

او به دفاع از حرم امام پرداخت تا به درجه شهادت رسید.

عمرو برادرى داشت به نام على بن قرظه كه در سپاه مخالف ، یعنى سپاه عمر سعد مى جنگید. چون برادرش در سپاه امام شهید شد، على بانگ برداشت : اى حسین ! اى دروغگوى فرزند دروغگو! برادرم را از راه به درى و فریب دادى و سرانجام به كشتنش دادى ! امام پاسخ داد: خداوند هرگز برادرت را گمراه نكرد، بلكه او را به راه حق رهنمون كرد و تو را به وادى گمراهى افكند. على ، چون این پاسخ را از امام شنید، گفت : خدا مرا بكشد اگر تو را نكشم ، یا سرم به باد رود. این بگفت و به امام حمله برد. نافع بن هلال مرادى سر راهش را بگرفت و با شمشیر ضربه اى سخت بر او وارد كرد كه نقش بر زمین شد، ولى یارانش برجستند و به شتاب جسم مجروحش را از میدان به در بردند و از مرگ حتمیش رهانیدند و سپس به مداوایش ‍ پرداختند كه بعدها بهبودى یافت .

جمعه 28/10/1386 - 19:39
پسندیدم 0
UserName