تیرانداز ماهر امام (ع )
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

تیرانداز ماهر امام (ع ) 

طبرى در تاریخ خود مى نویسد: ابوالشعثاء، یزید بن زیاد، نوه مهاصر و از قبیله بنى بهدله ، به همراهى عمر سعد و جزء سپاهیان او و به قصد جنگ با حسین (ع ) از كوفه بیرون شد؛ ولى چون در كربلا متوجه گردید كه هیچیك از پیشنهادهاى امام را نمى پذیرند، از سپاه سعد كناره گرفت و خود را به امام حسین (ع ) رسانید و در سلك یاران آن حضرت درآمد. او در این معركه بر سر زانوى خود نشست و در كنار امام صد از تركش خود بیرون كشید و به جانت كوفیان انداخت كه بجز پنج تیر آن ، بقیه به هدف نشست .

ابوالشعثاء تیراندازى ماهر بود. او به هنگام تیراندازى بر خود مى بالید و مى گفت : اءنا ابن بهدلة ، فرسان العرجلة . و امام نیز مى فرمود: بارخدایا تیرهایش را به هدف برسان و پاداشش را بهشت قرار ده .

چون تیرهاى ابوالشعثاء تمام شد، برخاست و گفت تنها پنج تیر من به هدف نرسیده و یقین دارم كه پنج نفر از آنها را از پاى درآورده ام . وى در آن روز در شمار نخستین كسانى بود كه شهید شد. او به هنگام رزم این سرود را مى خواند:

اءنا یزید و اءبى مهاصر

اءشجع من لیث بغیل خادر

یا رب انى للحسین ناصر

ولابن سعد تارك و هاجر

من یزید فرزند مهاصر و شجاعتر از شیر بیشه ام . خداوندا! من یار حسینم و از فرزند سعد بریده و از او دورى گزیده ام .

جمعه 28/10/1386 - 19:37
پسندیدم 0
UserName