روز تاسو عاست
توسط : حامد...
 

روز تاسو عاست ، بعد از غروب آفتاب ، و از خیمه های آل الله آوای تلاوت قرآن می آید ، زمین نفس کشیده و گرما کمی فرو نشسته است ، اما نه تشنگی ، امام حق ، حسین بن علی ( ع ) زبان به تلاوت آیاتی گشوده است که در شأن این مقام نزول یافته ، در شأن کربلا ، یعنی کربلا عرصه تمییز خبیث از طیب است و زمین و زمان مفسر این آیاتند .

جمعه 28/10/1386 - 18:43
پسندیدم 0
UserName