عطر تربت امام حسین علیه السلام
توسط : fgf

فرشته اى خدمت رسول خدا صلى الله علیه و آله آمد و خبر شهادت سید الشهداء را به آن حضرت داد و سپس به دریا نازل شد و بالش را بر دریا پهن كرد و صحیه زد و گفت : یا اهل البحار البسو اثواب الحزن ، فان فرخ الرسول مذبوح . اى اهل دریاها جامه حزن بپوشید كه پسر پیغمبر شهید خواهد شد.
بعد تربت مقدس را بر بالش برداشت و عروج كرد و در آسمان فرشته نماند مگر آنكه آن تربت را بوئید و اثرى از آن تربت مقدس در او ماند و بر كشتگان آن بزرگوار لعن كرد و هو یفوح كالمسلك و آن مانند مشك بوى خوشى مى دهد

مقتل جامع ، ج 2، ص 291.

جمعه 28/10/1386 - 17:5
پسندیدم 0
UserName