سوغات براى حوریان
توسط : fgf
در خبر آمده حورالعین وقتى ببیند یكى از فرشتگان به زمین هبوط مى كند از او تسبیح تربت از خاك سید الشهدا (ع) هدیه مى طلبند
جمعه 28/10/1386 - 17:4
پسندیدم 0
UserName