تربت امام حسن علیه السلام به نماز ارزش مى دهد
توسط : fgf

فاطمه زهرا علیهاالسلام وقتى كه پدر بزرگوارش دستور تسبیحات معروف را به ایشان دادند (34 بار الله اكبر 33 بار الحمد الله 33 بار سبحان الله) سر قبر عموى بزرگوارش جناب حمزة بن عبدالمطلب رفت و از تربت شهید براى خود تسبیح ساخت.
این كار فاطمه زهرا (ع) چه معنا دارد ؟
خاك شهید و قبر او محترم است ، من براى عبادت خدا كه مى خواهم خود را بشمار نیازمند به تسبیح هستم چه فرق مى كند كه دانه هاى تسبیح از سنگ باشد یا چوب یا خاك ، و از هر خاكى آدم بردارد، برداشته است ، ولى من این را از خاك تربت شهیدان بر مى دارم و این نوعى احترام و به شهید و شهادت است نوعى به رسمیت شناختن قداست شهادت است تا آن كه بعد از شهادت است ، نوعى به رسمیت شناخت قداست سیدالشهداء است تا آنكه بعد از شهادت امام حسین علیه السلام خود به خود لقب سید الشهداء از جانب حمزه علیه السلام گرفته شده و به نوه برادر بزرگوارش حسین بن علیهماالسلام داده شد و پس از آن دیگر كسى بخواهد از خاك شهید تبرك بجوید از خاك امام حسین علیه السلام تهیه مى كند.
ما كه مى خواهیم نماز بخوانیم و از طرفى سجده بر فرش و بر مطلق خوردنى و پوشیدنى را جایز نمى دانیم با خود خاك یا سنگى بر مى داریم ، ولى گفته اند، حالا كه باید بر خاك سجده كرد بهتر كه خاك از تربت شهیدان باشد.

امام فرمود: سجده كنید بر تربت جدم حسین بن على علیه السلام كه در نمازى كه بر آن تربت مقدس سجده كرده اید، حجاب هاى هفتگانه را پاره مى كند، یعنى ارزش شهید را درك بكن ، خاك تربت او به نماز تو ارزش ‍ مى دهد

قیام و انقلاب مهدى ، شیهد مرتضى مطهرى ، ص 128.

جمعه 28/10/1386 - 17:3
پسندیدم 0
UserName