روایتی دیگر
توسط : fgf

شیخ طوسى به سند خود از محمد بن مسلم روایت كرده است كه از امام محمد باقر و امام جعفر صادق علیه السلام شنیدم كه مى فرمودند: خداوند عالمیان در عوض كشته شدن امام حسین علیه السلام چند چیز كرامت و مقرر فرمود:
امامت در فرزندان آن حضرت قرار داد و تربت آن حضرت را از براى هر ناخوشى شفا نمود و دعا كنندگان در نزد آن بزرگوار متسجاب شود و روز هاى زائران از وقت بیرون رفتن از خانه هاى خود تا وقت برگشتن از عمر ایشان ، محسوب نخواهد شد

 محن الابرار، ص 35.

جمعه 28/10/1386 - 17:2
پسندیدم 0
UserName