فضایل و کرامات امام حسین(ع)
توسط : ahmad21

و ابن شهر آشوب روایت كرده است كه روزی جبرئیل به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله آمد به صورت دحیة كلبی و نزد آن حضرت نشسه بود كه ناگاه حسنین علیهماالسلام داخل شدند و چون جبرئیل را گمان دحیه می‌كردند به نزدیك او آمدند و از او هدیه می‌طلبیدند، جبرئیل دستی به سوی آسمان بلند كرد سیبی و  بهی و اناری برای ایشان فرود آورد و به ایشان داد. چون آن میوه‌ها را دیدند شاد گردیدند و نزدیك حضرت رسول صلی الله علیه و آله بردند حضرت از ایشان گرفت و بوئید و به ایشان رد كرد. و فرمود كه به نزد پدر و مادر خویش ببرید و اگر اول به نزد پدر خود ببردی بهتر است. پس آنچه آن حضرت فرموده بود به عمل آوردند و به نزد پدر و مادر خویش ماندند تا رسول خدا صلی الله علیه و آله نزد ایشان رفت و همگی از آن میوه‌ها تناول كردند و هرچه می‌خوردند به حال اول برمی‌گشت و چیزی از آن كم نمی‌شد و آن میوه‌ها به حال خود بود تا گاهی كه حضرت رسول «ص» از دنیا رفت و باز آنها نزد اهلبیت بود و تغییری در آنها بهم نرسید تا آنكه حضرت فاطمه علیهاالسلام رحلت فرمود پس انار برطرف شد و چون حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام شهید شد به برطرف شد و سیب ماند آن سیب را حضرت امام حسن علیه السلام داشت تا آنكه به زهر شهید شد و آسیبی به آن سیب نرسید، بعد از آن نزد امام حسین علیه السلام بود.

جمعه 28/10/1386 - 17:0
پسندیدم 0
UserName