کربلا
توسط : fgf
آن را كه به كربلا گذار است
با آتش دوزخش چه كار است

گویند همین كه جبرئیل تربت را براى رسول خدا صلى الله علیه وآله از موضع و مكانى كه خون یكى از دو فرزندش در آن ریخته مى شود و به نام او تصریح نكرده بود كه كدام یكى اند، او را بو كرد و گفت : این بوى حسین علیه السلام فرزند من است و گریست. جبرئیل گفت : راست گفتى

معجزه تاریخ امام عظیم حسین علیه السلام ، ص 251.

جمعه 28/10/1386 - 16:49
پسندیدم 0
UserName