خدایا عزیزا طبیبا. . . .
توسط : parandeh2

خدایا!از باده ی جام تو نوشیدم و همه چیز را از یاد بردم.هر آنچه را كه دارم ترك میكنم تا باده ی تو را دوباره بیابم./خدایی باشیم/خدایی باشید/زهره/parandeh2/

جمعه 28/10/1386 - 15:38
پسندیدم 0
UserName