ایثارگران
توسط : bluelady

در جنگ موته ، عده ای مجروح بر زمین افتاده بودند و تشنگی بر انها غلبه كرده بود . شخصی ظرف ابی برداشت و در میان مجروحان مسلمان به تقسیم اب پرداخت . وی به یكی از مجروحان رسید وقتی خواست به او اب بدهد وی به مجروح دیگر اشاره نمود كه او از من تشنه تر است . سقّا سراغ او رفت ؛ اما او هم فرد دیگری را نشان داد و گفت : كه او از من مستحق تر است .

مرد سقّا سراغ او رفت دید او شهید شده است سراغ دومی رفتن دید او هم جان به جان افرین تسلیم نموده سراغ اولی رفت دید او هم  شربت شهادت نوشیده است( ما هم در جنگ تحمیلی از این نوع فداكاریها كم نداشته ایم امیدوارم  قدر این امنیت و اسایشی كه داریم و با خون شهدا به دست امده است رو بدانیم  و بیشترین تلاش رو در جهت رسیدن به ارمانهای  ان عزیزان داشته باشیم )

یا حق

جمعه 28/10/1386 - 13:20
پسندیدم 0
UserName