اعمال افضل...
توسط : bluelady

رسوا خدا ( صلی الله علیه و اله ) در شب معراج از خداوند سوال كرد :

ای خدای متعال ! كدام اعمال افضل است ؟

خداوند فرمود :‌در نزد من هیچ عملی با فضیلت تر از این دو چیز نیست كه بنده ام بر من توكل كند و به هر چیز كه من برایش قسمت كرده ام راضی باشد

( كلیات حدیث قدسی، انتشارات دهقان جاپ دوم سال 1378،  ص 400)

جمعه 28/10/1386 - 13:19
پسندیدم 0
UserName