ستم بر چه كسی؟
توسط : 2Esteghlal2
ستم بر چه كسی؟

 امام حسین (ع): بترس‌ از ستم‌ كردن‌ بر كسی‌ كه‌ به‌ جز خدا یاوری‌ ندارد.

جمعه 28/10/1386 - 13:16
پسندیدم 0
UserName