نعمت پروردگار
توسط : sinashz1992
 

      

 

 

خواسته های مردم از شما از نعمت های پرروردگار است بنابراین  از انها ملول و ناراحت نشوید

                                                    امام حسین(ع)

جمعه 28/10/1386 - 12:54
پسندیدم 0
UserName