غافلگیری
توسط : sinashz1992
 

        

غافلگیر کردن بنده از جانب خداوند به این شکل است که به او نعمت فراوان دهد و توفیق شکر گزاری را از او بگیرد

                                                  امام حسین(ع)

  

 

                   

 

 

جمعه 28/10/1386 - 12:50
پسندیدم 0
UserName