خداوند
توسط : sinashz1992
 

       

خداوند زیباست و زیبایی را دوست می دارد  

                                        رسول اکرم(ص) 

                           

                   

جمعه 28/10/1386 - 12:43
پسندیدم 0
UserName