دروغ
توسط : sinashz1992
 

دروغگویی از اخلاق اسلام نیست

                                      امام(ع)

جمعه 28/10/1386 - 12:39
پسندیدم 0
UserName