امام حسین
توسط : Hesamiz
سلام برلبان تشنه ابا عبدالله در آن هنگام که دیگر یار و یاوری نمانده بود.جانم به فدایت یا حسین جانم.
جمعه 28/10/1386 - 12:37
پسندیدم 0
UserName