وصیتهایی از پیامبر(ص) به مولای متقیان؛ ای علی(ع
توسط :
 

از حضرت امام صادق (ع) روایت شده است كه آن بزرگوار توسط پدران گرامی خود، از امیر مؤمنان علی (ع) نقل كرده است كه پیامبر (ص) به او فرمود:
ای علی! به تو وصیتی می كنم كه آن را نگهدار و رعایت كن و تا وصیت مرا نگه می داری و رعایت می كنی همواره در خیر خواهی بود.
ای علی !هركس خشمی را كه می تواند ابراز و اعمال نماید فرو برد، خداوند روز قیامت به او امن و امانی عطا می فرماید كه لذت آن را درمی یابد.
ای علی !برترین جهاد آن است كه انسان صبح كه برمی خیزد درصدد ظلم و ستم به كسی نباشد.
ای علی !بدترین مردم كسی است كه مردم از بیم بدگویی و بدزبانی او احترامش كنند و بدی او نقل شود.
ای علی !بدترین مردم كسی است كه آخرتش را به دنیایش بفروشد، و بدتر از آن كسی است كه آخرتش را برای دنیای دیگری بفروشد.
ای علی !هركس عذرخواهی را چه راستگو باشد چه دروغگو، نپذیرد به شفاعت من نائل نمی شود.
ای علی !خدای متعال دروغ را در كار خیر و اصلاح (میان افراد) دوست می دارد و راستگویی را در فساد و فتنه گری دشمن می دارد.
ای علی !كسی كه نه از دینش سودی می برد و از دنیایش در همنشینی با او خیری برای تو نیست، و آنكه حقی برای تو نمی شناسد تو نیز مراعات او مكن و احترامی هم ندارد.
ای علی !خداوند بهشت را بر هر دشنام گوی بد زبان كه باكی ندارد چه بگوید و چه بشنود، حرام فرموده است.
ای علی !كسی كه ملالت و دلتنگی بر او چیره شود، راحتی از نزد او كوچ می كند.
ای علی !آفت و آسیب شرافت و شخصیت، فخر فروشی است.
ای علی !كسی كه از خدای متعال بترسد، همه چیز از او می ترسد، و كسی كه از خداوند نترسد خداوند او را از همه چیز می ترساند.
ای علی!مؤمن كسی است كه مسلمانان او را بر جان و مال خود امین شمارند و مسلمان كسی است كه مسلمین از دست و زبان او به سلامت باشند، و مهاجر كسی است كه از گناهان هجرت و دوری نماید.
ای علی !محكمترین دستاویز ایمان دوستاری به خاطر خدا و دشمنی به خاطر خداست.
ای علی !خدای متعال توسط اسلام نخوت و تكبر جاهلیت و نازیدن آنان را به پدران، از میان برداشت، آگاه باشید كه مردم از حضرت آدم بوجود آمده اند، و حضرت آدم از خاك، و گرامی ترین مردم نزد خدا پرهیزكارترین آنان است.
ای علی !هركس علمی فرا گیرد تا بوسیله آن با جاهلان بستیزد، یا با عالمان جدل نماید، یا مردمان را به سوی خویش فراخواند، او از دوزخیان است.
ای علی !دنیا زندان مومن و بهشت كافر است.
ای علی !دنیا اگر نزد خداوند متعال به قدر بال پشه ای ارزش داشت، به كافر یك جرعه آب نمی نوشانید.
ای علی !هیچكس از پیشینیان و آیندگان نیست، جز آنكه روز قیامت آرزو می كند كاش از مال دنیا جز به قدر گذران به او داده نمی شد.
ای علی !اسلام برهنه است و لباس آن شرم و حیا است، و زینت آن وفا، و جوانمردی آن عمل صالح، و ستون آن پارسایی است؛ و هر چیزی اساس و پایه ای دارد و اساس و پایه اسلام دوستداری ما اهل بیت است.
ای علی !سبكباران نجات یافتند.
ای علی !شگفت انگیزترین مردم از نظر ایمان و عظیم ترین آنان از نظر یقین گروهی هستند كه در آخر الزمان می باشند كه پیامبر را ندیده اند و حجت و امامشان از آنان پنهان و غایب است و تنها به سیاهی روی سپیدی (نوشته كتابها) ایمان آورده اند.
ای علی !خداوند دعا را در حالی كه دل غافل و بی توجه باشد نمی پذیرد.
ای علی !خواب عالم برتر از عبادت عابد است.
ای علی !دو ركعت نماز عالم، برتر از هزار ركعت نماز عابد است.
ای علی: كسی كه زكات نمی پردازد از خداوند درخواست می كند كه او را به دنیا برگرداند، و همین است كلام خدای متعال كه «تا آنگاه كه مرگ یكی از آنان فرا می رسد می گویند پروردگارا مرا باز گردان).
ای علی !صله رحم (یعنی رسیدگی و احسان به خویشاوند) عمر را می افزاید.
ای علی !عقل آن است كه توسط آن بهشت به دست آید و رضای خداوند رحمان خواسته شود.
ای علی !خوش اخلاق ترین شما، و بردبارترین شما، و نیكوكارترین شما نسبت به بستگان خود، و انصاف دهنده ترین شما نسبت به خود.
ای علی !خدا رحمت كند پدر و مادری را كه باعث احسان و نیكی فرزند به خودشان شوند.
ای علی!كسی كه مخارج یتیمی را از مال خود بپردازد تا آن یتیم به سن رشد و استغنا برسد، حتماً بهشت بر او واجب می شود.
ای علی !هیچ فقری سخت تر از نادانی نیست، و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست، و هیچ تنهایی هراس انگیزتر از خودپسندی نیست، و هیچ عقلی مثل تدبیر و چاره اندیشی نیست، و هیچ پارسایی مثل خودداری از آنچه خدای متعال حرام فرموده نیست، و هیچ شرافتی مثل اخلاق خوب نیست، و هیچ عبادتی مثل اندیشیدن نیست.

جمعه 28/10/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName