جنادة بن حرث انصارى از یاران امام حسین (ع)
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

جنادة بن حرث انصارى   از یاران امام حسین (ع)

ابن عساكر در تاریخ خود از ابن مسعود روایت مى كند كه : رسول خدا براى جنادة بن حرث نامه اى به این مضمون نوشت :

این نوشته اى است از محمد رسول خدا براى جناده و قوم او و كسانى كه زیر مجموعه او هستند و از وى پیروى مى نمایند به این كه : نماز را بر پا بدارند ، و زكات بپردازند ، و از خدا و رسول اطاعت كنند كه هر كس چنین كند ، در امان خدا و رسول است .

نصر بن مزاحم در كتاب وقعه صفین مى گوید : جناده در جنگ صفین در محضر امیرمؤمنان (علیه السلام)جهاد كرد ، و داد مردانگى داد .

در ابصار العین آمده : جناده از مشاهیر شیعه بود و در كوفه با مسلم بیعت كرد ، و هنگامى كه مردم مسلم را رها كردند ، جناده با عمرو بن خالد صیداوى و نافع بن هلال و مجمع بن عبداللّه در سرزمین غریب هجانات به حضرت حسین (علیه السلام)ملحق شدند .

از شگفتى هاى برنامه این چهار یار خالص حضرت حسین (علیه السلام) این است كه حر بن یزید كه در آن هنگام سردار لشگر دشمن بود به حضرت حسین (علیه السلام)گفت : این چهار نفر از كوفه آمده اند و بر من است كه آنان را حبس كنم یا به كوفه بازگردانم .

حضرت حسین (علیه السلام) در پاسخ حر فرمود : اینان از یاران من هستند و به منزله مردمى مى باشند كه با من آمده اند ، از ایشان چنان حمایت مى كنم كه از خود حمایت مى نمایم ; پس هرگاه بر این قرار هستى كه كارى با تو ندارم وگرنه با تو براى حفظ اینان مى جنگم .

حر با دیدن این وضع و ایستادگى حضرت حسین (علیه السلام)در دفاع از یارانش ، از تعرض به آن چهار نفر باز ایستاد .

اینان نشان دادند كه باید آن گونه شد كه امامى چون حضرت حسین (علیه السلام) براى حفظ انسان در برابر دشمن از جان مایه بگذارد و به دفاع از كیان و كرامت آدمى حاضر به جنگ با دشمن شود .

جناده در ابتداى جنگ همراه عمرو بن خالد و سعد مولى عمرو بن خالد و مجمع بن عبداللّه ، به ارتش شیطانى حمله بردند و در محاصره دشمن غدار قرار گرفتند . وجود مبارك قمر بنى هاشم با حمله خود به دشمن ، حلقه محاصره را شكست و آنان را نجات داد . دیگر باره كه لشگر به آن بزرگواران حمله كردند همگى یك جا و در یك مكان به شرف شهادت دست یافتند .

امام زمان (علیه السلام) در زیارت ناحیه مقدسه به جنادة بن حرث سلام داده است .

 

برگرفته از کتاب با كاروان نور به نویسندگی استاد حسین انصاریان

جمعه 28/10/1386 - 10:10
پسندیدم 0
UserName