سخنرانى امام (ع ) در شب عاشورا
توسط : mmmmmmmm
 

بسم الله الرحمن الرحیم

سخنرانى امام (ع ) در شب عاشورا  
طبرى از قول امام زین العابدین (ع ) آورده است : پس از بازگشت عمر سعد و سپاهیانش به اردوگاه خود، امام یارانش را نزدیكیهاى غروب آفتاب بگرد خویش فرا خواند و من ، كه در آن هنگام بیمار و بسترى بودم ، نزدیك شدم تا سخنان او را بشنوم . پس از اینكه همگى آنها جمع شدند، شنیدم پدرم با اصحاب خود مى گفت : خداى تبارك و تعالى را به نیكوترین وجهى مى ستایم و او را در فراخى نعمت و تنگى و سختى سپاس مى گویم .
بارخدایا! از اینكه ما را به تشریف نبوت گرامى داشته و به رموز قرآن آشنا فرموده اى و در دین كاملا دانا و بصیر كرده اى و گوشى شنوا و چشمى بینا و دلى دانا به ما ارزانى داشته ، و از زمره مشركانمان قرار نداده اى ، تو را سپاس ‍ مى گویم .
اما بعد، من نه یارانى باوفاتر از یاران خود مى شناسم ، و نه اهل بیتى پاكتر و باصفاتر و خونگرمتر از اهل بیت خود. پس خداوند همگى شما را از من پاداش خیر دهاد.
اكنون این را بدانید كه من تا به امروز نسبت به دشمنان خود گمانى دیگر داشتم ، اما اكنون كه چنان نشده ، همه شما آزادید كه بازگردید كه من بیعت خود را از شما برداشتم . اینك كه شب فرا رسیده و پرده خود را بر شما افكنده است ، از تاریكى آن سود جویید و در این حركت ، هر یك از شما دست در دست یكى از مردان من گذارده ، به شهر و دیار خودتان روى آورید و پراكنده شوید تا آنگاه كه خداوند گشایشى عنایت كند. زیرا این مردم تنها مرا مى خواهند و هنگامى كه بر من دست یافتند، از تعقیب دیگران دست بر مى دارند.

جمعه 28/10/1386 - 9:59
پسندیدم 0
UserName