مو ی سفید
توسط : kavire_teshne

آنقدر برای قربت یک دانه موی سفیدم غصه خوردم که تمام موهایم سفید شد.

جمعه 28/10/1386 - 9:54
پسندیدم 0
UserName