خاک کربلا
توسط : fgf

 از جمله خواص تربت آن حضرت آن است كه چون از آن تسبیح بسازند، به هر دانه اى كه شخص مى گرداند ، چهل حسنه برایش نوشته مى شود و اگر كسى آن را درست در دست داشته باشد و ذكر كردن را فراموش كند به هر دانه كه بگرداند بیست حسنه براى او مى نویسند و در حدیث است شخصى كه در آن خاك مدفون شود از حساب روز قیامت فارغ است و بى حساب او را به بهشت مى برند و در حدیث دیگر است كه آن زمین را با هر كه در آن باشد روز قیامت برداشته به بهشت مى برند

حدیقة الشیعه ، ص 498.

جمعه 28/10/1386 - 9:52
پسندیدم 0
UserName