شفای هر درد
توسط : fgf
و به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام منقول است كه خاك قبر امام حسین شفاى هر درد است ، و آن است دواى بزرگ
جمعه 28/10/1386 - 9:37
پسندیدم 0
UserName