امام صادق میفرمایند
توسط : fgf

از امام صادق علیه السلام نقل شده : هرگاه در بین راه به او اذیتى رسد از حبس یا ضرب در عوض هر روزى كه حبس شود یا غمى به او رسد، فرحى در قیامت به او خواهد رسید، راوى عرض كرد: اگر بعد از حبس او را بزنند به جهت قصد زیارت ؟ فرمود: به عوض هر زدنى یك حورى به او دهند و به عوض هر دردى هزار هزار حسنه به او داده شود هزار هزار گناه از او محو گردد، و هزار هزار درجه ترفیع یابد، و از كسانى باشد كه در قیامت هم صحبت با پیغمبر صلى الله علیه و آله باشد تا مردم از حساب فارغ شوند و حاملان عرش با او مصافحه نمایند و به او گویند: هر حاجت كه مى خواهى بخواه و ضارب او را بیاورند به مقام حساب و بدون سوال و جواب باز وى او را بگیرند و ببرند و نزد فرشته اى ، پس به شربتى از حیم جهنم و شربتى از غسلین به او دهند و او را بر كوه هاى آتش مقام دهند، به او گویند بچش آنچه را از براى خود مهیا كردى به دست خود كه مهمان خدا و رسول را زدى و اذیت كردى .
پس آن مضروب را به نزد در جهنم آورند، و بگویند: ببین زننده خود را و آنچه به او رسیده است از عذاب الهى است آیا سینه ات شفا یافته است و به قصاص خود رسید ؟ مى گوید: حمد خدا را.

بحار، ج 98، ص 79، كامل الزیارات ، باب 44، ص 124.

جمعه 28/10/1386 - 9:30
پسندیدم 0
UserName