بال های عباس
توسط : mandegary

امام صادق ( ع ) :

خداوند عباس ( ع ) را رحمت كند او ایثار كرد و آزمون خود را داد جان خود فدای برادر كرد تا جایی كه دو دستش قطع شد و خداوند عز و جل به جای آن دو ، دو بال بدو داد كه با آن دو در بهشت به همراه فرشتگان پرواز می كند . بی گمان برای عباس نزد خداوند تبارك و تعالی جایگاهی است كه بروز رستاخیز همه ی شهدا بدان رشك برند.

جمعه 28/10/1386 - 8:17
پسندیدم 0
UserName