دعاى فرشتگان براى زوار
توسط : fgf

 حضرت را زیارت كند آنجناب به او نظر كند پس در حقش دعا كند و از پدر و جدش خواهد كه براى او طلب مغفرت نمایند

 بحار، ج 98، ص 64، امالى طوسى ، ج 1، ص 54.

جمعه 28/10/1386 - 0:48
پسندیدم 0
UserName