غسل برای زیارت حسین(ع)
توسط : fgf

چون به راه افتد بعد از غسل خدا از برایش به هر قدمى كه بر دارد یا بگذارد صد حج مقبول ، و صد عمره مقبوله ، و صد جهاد كه در پیش روى پیغعمبر خدا صلى الله علیه و آله با بدترین دشمنان او كرده باشد

بحار، ج ، 98/78، كامل الزیارات ، باب 70، ص 172

جمعه 28/10/1386 - 0:44
پسندیدم 0
UserName