زیارت امام حسین(ع)
توسط : fgf
 به سند معتبر منقول است از زرراه كه عرض كردم به خدمت حضرت امام محمد باقر علیه السلام كه چه مى فرمایى در باب كسى كه پدرت حضرت امام حسین را زیارت كند با ترس ؟
فرمود: خدا او را ایمن مى گرداند در روز قیامت كه همه ترسان باشند و به استقبال او آیند ملائكه و او را بشارت دهند و گویند مترس و اندوهناك مباش كه این روز رستگارى و فیروزى تو است
.
جمعه 28/10/1386 - 0:23
پسندیدم 0
UserName