حضرت صادق علیه السلام فرمودند
توسط : fgf

به سند موثق از حضرت صادق علیه السلام مروى است كه زیارت كنید حسین را و جفا مى كنید آن حضرت را به ترك زیارت كه او بهترین جوانان اهل بهشت و بهترین جوانان شهیدان است.

جمعه 28/10/1386 - 0:15
پسندیدم 0
UserName