یا مهدی ای بهترین خلقت خدا. . .
توسط : parandeh2

عاشق منم  كه یار به حالم نظر نكرد/ای وای كه درد هست/ولیكن طبیب نیست/(یامهدی به حق اشك چشم محمد (ص) قسمت می دهم كه غیبت بس است ای ماه از پرده برون آی از پرده برون آی به خاطر منتظرانت بیا مهدیا مهدیا بیا بیا ای تو شمع انجمن انبیائ مهدیا بیا مهدیا بیا من می میرم من همچو شمعی آب می شوم گر تو نیایی خدا كند كه بیایی خدا كند كه بیایی تو نور چشم  مایی تو نور قلب مایی خداكند كه بیایی الهی الهی تقدیم به محضر مبارك و متبرك سرورمان آقا امام زمان و همه ی عاشقان مهدی گل نرگسم نوشتم به شوق دیدارت چه كنم ز فراقت پریده پرنده ی دل به امید دیدارت. . . .اثری بسیار مخلصانه به یار منم خسته و عاشق به انتظارنویسنده ی حقیر :زهره برگ سبزیست تهوه ی درویش /چه كند بینوا ندارد بیش/parandeh2/

پنج شنبه 27/10/1386 - 22:52
پسندیدم 0
UserName