هر كه . . . . .
توسط : parandeh2

هر كه دلا هر كه دلا /هر كه دل آرام دید/از دلش آرام رفت/چشم ندارد قرار/هر كه در این راه رفت/زهره/parandeh2/

پنج شنبه 27/10/1386 - 22:15
پسندیدم 0
UserName