اشك
توسط : mandegary

گریه بر روضه ی ارباب سراسر نور است

اشك فیضی است كه از سوی سما هدیه دهند

پنج شنبه 27/10/1386 - 20:30
پسندیدم 0
UserName