دانستنیهای مفید و جالب پزشکی
توسط : aliyoungi
 فیزیولوژی دندان

دندانها غذا را بریده آسیا کرده و مخلوط می کنند. برای انجام این اعمال فکها مجهز به عظلات پر قدرتی هستند که میتوانند یک نیروی انسدادی به میزان 22.5 تا 45 کیلو گرم در بین دندانهای جلو و 67.5 تا 90 کیلوگرم در بین دندانهای عقب تولید کنند. همچنین دندانهای فوقانی و تحتانی دارای برآمدگیها و سطوحی هستند که در یکدیگر فرو میروند بطوریکه هر دسته از دندانها به خوبی با دسته دیگر جفت می شوند.این جفت شدن موسوم به انسداد یا اکلوزیون Occlusion بوده موجب میشود که ذرات بسیار ریز غذا در بین دندانها گیر کرده و خرد شوند.
دندان از قسمتهای مختلف مینا دانتین سیمان و مغز تشکیل شده است. دندان را میتوان همچنین به تاج Crown که در بالای لثه و در داخل دهان قرار دارد و ریشه Rott که به داخل حفره استخوانی غک فرو میرود تقسیم کرد. حد فاصل بین تاج و ریشه که در آن دندان بوسیله لثه احاطه می شود موسوم به گردن Neck است.
دانتین Dentine : قسمت عمه دندان از دانتین تشکیل شده که یک ساختمان استخوانی قوی دارد. دانتین اصولا از کریستالهای هیدروکسی آپاتیت نظیر کریستالهای موجود در استخوانها اا بسیار متراکم تر تشکیل شده است. این کریستالهادر لابلای تورینه مفاومی از فیبرهای کلاژن قرار گرفته اند. بعبارت دیگر اجزای تشکیل دهنده اصلی دانتین نظیر استخوان است.
مینا Enamel : سطح خارجی دندان بوسیله لایه ای از مینا پوشیده میشود که قبل از در آمدن دندانها بوسیله سلولهای اپیتلیال ویژه ای موسوم به آملو بلاست ameloblast تشکیل میشود. هنگامیکه دندان رویش پیدا کرد مینای بیشتری تشکیل نمی شود . مینا از کریستالهای کوچک هیدروکسی آپاتیت همراه با یونهای کربات, منیزیوم, سدیم, پتاسیم و یونهای دیگر تشکیل شده که در داخل تورینه ظریفی از فیبرهای پروتئینی بسیار قوی و تقریبآ غیز محلول تشکیل شده است.
سیمان Cementum: سیمان یک ساختمان استخوانی است که بوسیله سلولهای غشاء دور دندانی که کیسه دندان را مفروش می کند ترشح می شود.تعداد زیادی فیبرهای کلاژن مستقیمآ از اسخوان فک از طریق غشاء دور دندانی بداخل سیمان سیر می کند.
مغز دندان یا پولپ Pulp: داخل دندان از پولپ پر شده است.پولپ از بافت همبندی به اظافه تعداد زیادی اعصاب, رگهای خونی و لنفاتیکها تشکیل می گردد. سلول هایی که سطح حفره پولپ را مفروش میکنند اودونتوبلاستها هستند سالها ی تشکیل دندان, دانتین را تولید میکنند اما در عین حال نیز بطرف پولپ پیشروی کرده وحفره پولپ را کوچکتر میسازند.

پنج شنبه 27/10/1386 - 20:9
پسندیدم 0
UserName