دانستی های با حال
توسط : aliyoungi

وقتی که به شدت عطسه می‌کنید، ممکن است یک دنده شما بشکند و اگر عطسه خود را حبس کنید، ممکن است یک رگ خونی در سر و یا گردن شما پاره شود و بمیرید.
تنها غذایی که فاسد نمی‌شود، عسل است.
کروکودیل نمی‌تواند زبانش را به بیرون دراز کند.

پنج شنبه 27/10/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName