دانستی های با حال
توسط : aliyoungi

محال است که آرنج‌تان را بلیسید.
وقتی که عطسه میکنید مردم به شما «عافیت باشد» میگویند، چرا که وقتی عطسه می‌کنید قلب شما به اندازه یک میلیونیم ثانیه می‌ایستد.

خوک‌ها به لحاظ فیزیک بدنی، قادر به دیدن آسمان نیستند.

پنج شنبه 27/10/1386 - 19:55
پسندیدم 0
UserName