پیام های بهداشتی مهم!
توسط : aliyoungi

فرآوری غذاها در حرارت خیلی بالا باعث حل شدن و آزاد شدن دیوکسین از پلاستیک و تزریق آن بداخل غذا می شود.

به عنوان جایگزین پوشاندن غذا با یک لفاف کاغذی توصیه می شود.

پنج شنبه 27/10/1386 - 19:44
پسندیدم 0
UserName